Начало ::--> Проекти

РЕКЛАМА

Banner
Проекти
Стратегия за насърчаване и развитие на грамотността PDF Print E-mail
Таня П. Манева   
Thursday, 16 June 2016 22:06

DSC_0198
DSC_0201
DSC_0215
DSC_0227
DSC_0242
DSC_0252
DSC_0256
DSC_0261
DSC_0274
DSC_0320
bwd 01/10 start stop 
fwd

През изминалата учебна година учениците от Средно общообразователно училище „Пейо Крачолов Яворов“ работиха по Стратегията за насърчаване и развитие на грамотността. Екип от ученици и преподаватели в училище работиха и по проекта за изготвяне на  Литературна електронна карта. Чирпан е родното място на великия български поет Пейо Крачолов Яворов, патрон на нашето училище. Точно това беше и причината ние да включим в литературната електронна карта Пейо Крачолов Яворов. В тази връзка учениците посетиха къща музей „Пейо Яворов“ и изслушаха вълнуващия разказ на уредника на музея г-н Тодор Иванов, директор на Фондация „Яворов“.

Всяка година на патронния празник звучат стиховете на поета. През 2015 година учениците от СИП „Художествено слово“ представиха пред учениците от училище поетично интервю с Пейо Яворов. С много чувство и плам рецитаторите представиха страни от личността на поета – Яворов и неговата песен – неизменна спътница в живота, неговите мисли за Жената, за Любовта, Родината, за неговите хайдушки копнения, за най-голямата му болка – Македония. Поетичното слово бе придружено от акомпанимента на Даниела Дечева и от музикалните изпълнения на Деница Петрова, Даниела Дечева и Росица Тодорова. Рецитаторите бяха аплодирани бурно от развълнуваната публика.

По проекта учениците подготвиха и разработиха и презентации, които представят анализи на негови произведения. По-долу следват връзки към някои от тях. Можете да ги изтеглите и разгледате:

Поемата “Градушка” - Човекът пред лицето на бездушната природа

Маските и лицата в стихотворението "Маска" на Пейо Яворов

Любовта и любимата в творчеството на Яворов

"Заточеници"

Всяка година учениците участват и в литературния конкурс, посветен на поета „Онуй, що не гасне“.

 

literature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecard

Last Updated on Thursday, 16 June 2016 22:42
 
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 PDF Print E-mail
Таня П. Манева   
Saturday, 22 March 2014 19:44

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


От 2012 година в СОУ „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Чирпан стартира проектът „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“. Той цели повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:

- Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

- Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

- Подобряване на материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

Със средства от проекта в училището са напълно обзаведени пет класни стаи с

ученически маси, столове, шкафове, преподавателско бюро и ламиниран паркет.

Във всички 16 класни стаи, където се помещават полуинтернатните групи е поставен нов ламиниран паркет, осигурени са шкафове, килими и дивани за отдих.

За заниманията по интереси и активен отдих и спорт за учениците са осигурени много спортни пособия:

- Волейболни мрежи

- Шведски стени

- Дюшеци за гимнастика

- Маси за тенис

- Скамейки

- Мини футбол тип „Джига“

- Врати за хандбал

- Баскетболни кошове

- Врати за футбол

За учениците от I до VII клас, включени в проекта, са осигурени различни

учебни пособия за подобряване на образователната среда: като флумастери, цветни моливи, акварелни бои, восъчни пастели, пластилин, скицници за рисуване, гланцови блокчета. Полуинтернатните групи разполагат и с различни видове настолни игри: „България – география и история“; „30 игри в1“; „Българските думи“; „Математика за деца“; „Съкровищата на България“; „Не се сърди човече“, „Шах и дама“; пъзели и други.

 

Всички игри и пособия ще се ползват от учениците и след приключването на проекта.

 

Last Updated on Saturday, 22 March 2014 19:51
 
ДА ГИ ОБИЧАМЕ ТАКИВА, КАКВИТО СА PDF Print E-mail
В. Костадинова   
Thursday, 14 June 2012 07:52

 

Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
picture_31
picture_32
Да дадем шанс на учениците  със СОПТони в изпълнение на акордеон по време на вечер на талантите
01/30 start stop 
bwd fwd

През тази учебна година в СОУ „П.К.Яворов” – гр.Чирпан стартираха два проекта.

 

Проект BG051P0001-4.1.04-0100 „Да дадем шанс на учениците  със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие” включи 11 ученици със Специални Образователни Потребности (СОП).

Бенефициент на проекта е Община Чирпан, а един от нейните партньори е СОУ „П.К.Яворов” – гр.Чирпан

Целите на проекта са:

Подпомагане на образователния процес на децата със СОП чрез:

* Развитие на  интегрирано и включващо обучение

* Създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за обучение и развитие

* Специализирана подготовка на преподавателите за работа с ученици със СОП

* Промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение

Във връзка със социализацията и интеграцията на учениците са предвидени и разнообразни извънкласни форми, дейности и събития:

* Посещения на обществени прояви и културни формати

* Организиране на училищни изложби с творби създадени от деца със СОП

* Поетични и музикални вечери посветени на онези ученици със СОП, които се изявяват като творци и таланти

Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и приемане на различията. Постигане на промяна и развитие в личностен план. Осигуряване на  подкрепяща среда, задоволяваща базовите потребности на личността – потребност от сигурност, от принадлежност и любов, потребност от оценка на постиженията. Интегриране на спящите – креативни страни на личността и себеосъзнаването на децата със СОП като уникални личности, чиито дефицити се възприемат като шанс за реализация. Развитие на самоувереност и вяра в собствените възможности.

„ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИМАТ НУЖДА ОТ НАШАТА ПОДКРЕПА.

ДА ГИ ПРИЕМЕМ ТАКИВА, КАКВИТО СА!

ДА ГИ ОБИЧАМЕ ТАКИВА, КАКВИТО СА!”

 

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 17:27
 
Проект BG51Р0001 PDF Print E-mail
Таня П. Манева   
Sunday, 29 April 2012 17:51
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001
Проект BG51Р0001 Децата от ІІБ група рисуват „Първи пролетни цветя”
01/13 start stop 
bwd fwd

Целодневно обучение по Проект BG51Р0001 – 3.1.06. – „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

 

ІІБ група

Учениците от ІІБ група в часа Занимания по интереси (ЗИ) – Изкуства – рисуваха с удоволствие на тема „Първи пролетни цветя” и използваха различни теxники. С красивите рисунки учениците направиха изложба в класната стая.

 

ІІВ група

Занимания по интереси – Образователни и развиващи игри. Децата от групата имаха за задача да работят с конструктори, мозайки, пъзели, „Не се сърди човече”. С голям интерес и ентусиазъм учениците се включиха в заниманията, работиха по групи, помагаха си. Развиват въображението си, мисленето, ловкоста си. Чрез образователните и развиващи игри децата едновременно творят и се развличат.

 

ІV клас

На 22 март учениците от ІV клас при началната степен на СОУ „П. К. Яворов” посрещнаха първите пролетни дни навън по време на следобедните занимания по интереси. Най-много деца се включиха в спортната игра „Народна топка”. Любима игра, на която са играли майките и бащите им.

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 17:27
 


Търсене в сайтаАрхив

Най-четеното

Посетители

tumblr site counter
Посещения/Статистики

Първолачета

IPv6 Certification Badge for chvdr

Секции


Powered by SOU P.K. Iavorov - Chirpan. All Rights reserved. 2011-2013 Copyright, (c). http://support.chirpan.info. Designed by: Joomla themes prado Valid XHTML and CSS.