Начало ::--> Проекти


РЕКЛАМА

Banner
Проекти
БДП PDF Print E-mail
Site Administrator   
Thursday, 17 October 2019 09:19

План-програма за БДП 2020г.

План-програма за БДП
План-програма за БДП
План-програма за БДП
План-програма за БДП
План-програма за БДППиши, когато пристигнеш
bwd 1/4 start stop 
fwd

План-програма за БДП в област Стара Загора за 2020 по направление 2 "Поведение на участниците в движението".

1. Поставят се кабинети по БДП за следващата учебна година.
2. Онлайн уроци и презентации се изготвят от учителите.
3. Отбелязва се 29 Юни, денят на БДП.
4. Осъществява се инструктаж за лятната ваканция, който следва да бъде проведен в последния учебен ден.

Основните акценти, които поставя РИО на МОН са в слайдовете (вж. картинките към материала).

Документи:

[1]. rd-16-5361.pdf Писмо РД-16-5361 от 15.06.2020г. на РИО на МОН - Стара загора до директорите на училища в област Стара Загора (Инициативи)

bdp2020bdp2020bdp2020bdp2020

Документи 2019г.

[1]. План за обучението по БДП за 2019/2020 учебна година. 
[2]. Комисия за обучението по БДП (Заповед №8)

 

 

Last Updated on Friday, 19 June 2020 09:11
 
Знаейки миналото, съхраняваме бъдещето PDF Print E-mail
Site Administrator   
Friday, 27 September 2019 07:20
first slide
strani
first slide
strani
bwd 1/2 start stop 
fwd

Знаейки миналото, съхраняваме бъдещето

През учебната 2019/2020 година СУ „П. К. Яворов” ще бъде координатор на проект , одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ „Knowing the past saves the future”.

В нашата ера на бързо-развиващата се технология, нямаме време да се обърнем назад и да погледнем към нашите корени. Те трябва да бъдат съхранени и предадени на нашите деца. Посредством децата ние искаме да предадем посланието, че ние трябва да научим повече за нашето културно наследство, да обогатим знанията си и да го съхраним и предадем на бъдещите поколения. Проектът се базира на традициите и обичаите на хората от различни страни и тяхото културно наследство.

Участниците ще се запознаят с разликите и приликите в историята, географията, икономиката и социалния живот на всяка страна – партньор в проекта, ще разберат колко е важно обучението и образованието, за да бъдат достойни граждани на Европа и за запазването на националното и културно наследство. Това ще им помогне да бъдат толерантни и да оценят и уважават културните разлики и специфика на другите страни.

Участниците в проекта са средни училища от България, Гърция, Турция,Румъния и Литва, а учениците са на възраст 14-19 години.

Планирани са 5 ученически мобилности по време на проекта за 2 години.

 

АстроСТЕМ

СУ „П.К. Яворов” ще участва като партньор в двугодишен проект, одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ “AstroSTEM is Cool”

Днешните ученици са утрешните лидери. Учителите, работещи в училище „П. К. Яворов’ са запознати с ползите и проблемите на икономиката, която се базира на глобализацията и познанията на 21 век и осъзнават, че научните и технологични иновации  стават все по-значими. За да се реализират успешно учениците в това общество е необходимо да се повишават уменията им, свързани със СТЕМ все повече и повече.

В проекта участват 5 партньорски училища – от България, Словакия, Италия, Турция, Полша.

Целите на проекта са:

- Да бъдат мотивирани учениците да изучават математика, физика, технологии,    като по този начин се реализират като учени, изследователи и инженери;

- Да  се осигурят на учениците повече източници за учене, да се разнообрази учебната им дейност,да се интегрират СТЕМ часове в учебните програми;

- Да се установи и развие партньорство между училищата, между учители и ученици;

Международното сътрудничество, преподаването и обучителните дейности ще развият потенциала на учениците и ще им предоставят възможността да видят пътищата за реализация в живота, които се откриват пред тях.

 

Здравословно хранене и движение за по-добро качество на живот

СУ „П.К. Яворов” ще участва като партньор в двугодишен проект, одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ “Healthy eating and movement for a better quality of life”

Днес времето, което си разпределяме между дома и училището става все по – сериозна причина да пренебрегваме храненето. Храната е нашия незаменим  помощник да бъдем здрави, силни, да изглеждаме добре.

По данни на Световната здравна организация България е на пето място в Европа по затлъстяване при децата. 200 хил. българчета са с наднормено тегло, а 67 хил. страдат от затлъстяване.

Застоялият начин на живот, нездравословното хранене и липсата на физически упражнения на учениците представляват тревожен проблем, който е нараснал главно поради факта, че в последните години технологиите привличат вниманието на децата и те, вместо да играят навън, прекарват времето си пред компютърните екрани. Трябва да се отбележи и фактът, че родителите в наши дни са твърде заети, за да обърнат внимание, че хранителните навици на децта им са довели до повишаване на случаите на затлъстяване, а то причинява заболявания и се отразява отрицателно на психиката на подрастващите.

 

Цели на проекта:

- да се намали консумацията на fast food сред ученицитe;

- да се повишат знанията на учениците по отношение на принципите на здравословното хранене;

- да се повиши физическата активност на учениците;

- да се запознаят учениците с различните видове спорт в други европейски страни;

- да се подобрят уменията за комуникация на учениците на английски език;

- да се разменят идеи и добри практики с други европейски училища;

Партньори в проекта са 5 училища от различни страни: България, Естония, Испания, Полша, Турция.

 

 

erasm19erasm19

 

Last Updated on Friday, 27 September 2019 07:24
 
Стратегия за насърчаване и развитие на грамотността PDF Print E-mail
Таня П. Манева   
Thursday, 16 June 2016 22:06

DSC_0198
DSC_0201
DSC_0215
DSC_0227
DSC_0242
DSC_0252
DSC_0256
DSC_0261
DSC_0274
DSC_0320
bwd 01/10 start stop 
fwd

През изминалата учебна година учениците от Средно общообразователно училище „Пейо Крачолов Яворов“ работиха по Стратегията за насърчаване и развитие на грамотността. Екип от ученици и преподаватели в училище работиха и по проекта за изготвяне на  Литературна електронна карта. Чирпан е родното място на великия български поет Пейо Крачолов Яворов, патрон на нашето училище. Точно това беше и причината ние да включим в литературната електронна карта Пейо Крачолов Яворов. В тази връзка учениците посетиха къща музей „Пейо Яворов“ и изслушаха вълнуващия разказ на уредника на музея г-н Тодор Иванов, директор на Фондация „Яворов“.

Всяка година на патронния празник звучат стиховете на поета. През 2015 година учениците от СИП „Художествено слово“ представиха пред учениците от училище поетично интервю с Пейо Яворов. С много чувство и плам рецитаторите представиха страни от личността на поета – Яворов и неговата песен – неизменна спътница в живота, неговите мисли за Жената, за Любовта, Родината, за неговите хайдушки копнения, за най-голямата му болка – Македония. Поетичното слово бе придружено от акомпанимента на Даниела Дечева и от музикалните изпълнения на Деница Петрова, Даниела Дечева и Росица Тодорова. Рецитаторите бяха аплодирани бурно от развълнуваната публика.

По проекта учениците подготвиха и разработиха и презентации, които представят анализи на негови произведения. По-долу следват връзки към някои от тях. Можете да ги изтеглите и разгледате:

Поемата “Градушка” - Човекът пред лицето на бездушната природа

Маските и лицата в стихотворението "Маска" на Пейо Яворов

Любовта и любимата в творчеството на Яворов

"Заточеници"

Всяка година учениците участват и в литературния конкурс, посветен на поета „Онуй, що не гасне“.

 

literature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecard

Last Updated on Thursday, 16 June 2016 22:42
 
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 PDF Print E-mail
Таня П. Манева   
Saturday, 22 March 2014 19:44

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


От 2012 година в СОУ „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Чирпан стартира проектът „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“. Той цели повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:

- Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

- Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

- Подобряване на материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

Със средства от проекта в училището са напълно обзаведени пет класни стаи с

ученически маси, столове, шкафове, преподавателско бюро и ламиниран паркет.

Във всички 16 класни стаи, където се помещават полуинтернатните групи е поставен нов ламиниран паркет, осигурени са шкафове, килими и дивани за отдих.

За заниманията по интереси и активен отдих и спорт за учениците са осигурени много спортни пособия:

- Волейболни мрежи

- Шведски стени

- Дюшеци за гимнастика

- Маси за тенис

- Скамейки

- Мини футбол тип „Джига“

- Врати за хандбал

- Баскетболни кошове

- Врати за футбол

За учениците от I до VII клас, включени в проекта, са осигурени различни

учебни пособия за подобряване на образователната среда: като флумастери, цветни моливи, акварелни бои, восъчни пастели, пластилин, скицници за рисуване, гланцови блокчета. Полуинтернатните групи разполагат и с различни видове настолни игри: „България – география и история“; „30 игри в1“; „Българските думи“; „Математика за деца“; „Съкровищата на България“; „Не се сърди човече“, „Шах и дама“; пъзели и други.

 

Всички игри и пособия ще се ползват от учениците и след приключването на проекта.

 

Last Updated on Saturday, 22 March 2014 19:51
 
ДА ГИ ОБИЧАМЕ ТАКИВА, КАКВИТО СА PDF Print E-mail
В. Костадинова   
Thursday, 14 June 2012 07:52

 

Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
Да дадем шанс на учениците  със СОП
picture_31
picture_32
Да дадем шанс на учениците  със СОПТони в изпълнение на акордеон по време на вечер на талантите
01/30 start stop 
bwd fwd

През тази учебна година в СОУ „П.К.Яворов” – гр.Чирпан стартираха два проекта.

 

Проект BG051P0001-4.1.04-0100 „Да дадем шанс на учениците  със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие” включи 11 ученици със Специални Образователни Потребности (СОП).

Бенефициент на проекта е Община Чирпан, а един от нейните партньори е СОУ „П.К.Яворов” – гр.Чирпан

Целите на проекта са:

Подпомагане на образователния процес на децата със СОП чрез:

* Развитие на  интегрирано и включващо обучение

* Създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за обучение и развитие

* Специализирана подготовка на преподавателите за работа с ученици със СОП

* Промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение

Във връзка със социализацията и интеграцията на учениците са предвидени и разнообразни извънкласни форми, дейности и събития:

* Посещения на обществени прояви и културни формати

* Организиране на училищни изложби с творби създадени от деца със СОП

* Поетични и музикални вечери посветени на онези ученици със СОП, които се изявяват като творци и таланти

Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и приемане на различията. Постигане на промяна и развитие в личностен план. Осигуряване на  подкрепяща среда, задоволяваща базовите потребности на личността – потребност от сигурност, от принадлежност и любов, потребност от оценка на постиженията. Интегриране на спящите – креативни страни на личността и себеосъзнаването на децата със СОП като уникални личности, чиито дефицити се възприемат като шанс за реализация. Развитие на самоувереност и вяра в собствените възможности.

„ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИМАТ НУЖДА ОТ НАШАТА ПОДКРЕПА.

ДА ГИ ПРИЕМЕМ ТАКИВА, КАКВИТО СА!

ДА ГИ ОБИЧАМЕ ТАКИВА, КАКВИТО СА!”

 

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 17:27
 
More Articles...
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

Търсене в сайтаАрхив

Най-четеното

Посетители

tumblr site counter
Посещения/Статистики

Първолачета

IPv6 Certification Badge for chvdr

Секции


Powered by SOU P.K. Iavorov - Chirpan. All Rights reserved. 2011-2013 Copyright, (c). http://support.chirpan.info. Designed by: Joomla themes prado Valid XHTML and CSS.