Начало ::--> Проекти ::--> Проект BG51Р0001 ::--> 2014 (Ново!)


РЕКЛАМА

Banner
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА PDF Print E-mail
Таня П. Манева   
Wednesday, 24 May 2017 00:24
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА
ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНАЗабавна физика
bwd 01/37 start stop 
fwd

ПРИЕМ 2017 – 2018 ГОДИНА

167 години СУ „П. К. Яворов“ гр. Чирпан гарантира:

• Получаване на качествено образование

• Зачитане правата на учениците

• Получаване на сигурност и топли грижи

• Получаване на успешен старт в живота

• Развиване на творческите и  физическите възможности на учениците чрез участието им в часовете по свободноизбираема подготовка и проекти /изобразително изкуство, фанфарна музика, вокална група, Тим Тийн Театър, художествено слово, мажоретен състав, волейбол, футбол, шахмат, народни танци, туризъм/

• Участие в международни проекти

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – VII КЛАС

Профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ с интензивно изучаване на чужд език

1. Математиката ни позволява да мислим няколко стъпки напред, помага ни да подбираме точните думи, учи ни да признаваме грешките си и да бъдем внимателни и отговорни към нещата, които правим. Тази велика наука ни помага да имаме критично мислене към всичко случващо се около нас, за да можем да се справяме с предизвикателствата, които срещаме по пътя си. Чуждият език дава неповторимата възможност да се потопиш по автентичен начин в една различна култура, да научиш и вземеш най-доброто от нея и да го приложиш в родината си.

2. Профилиращи предмети:

- Математика;

- Информатика;

- Физика и астрономия.

3. Срок на обучение: 5 години

- I гимназиален етап: VIII—X клас

- II гимназиален етап: XI—XII клас

4. Прием чрез конкурсни изпити по БЕЛ и математика (НВО)

5. Балообразуващи оценки:

- Удвоена оценка от НВО по БЕЛ и математика

- Оценката по математика и по информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование

Профил „ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

1. Живеем в свят, в който все повече надмощие взима духът на материализма. Всички искаме да сме богати, има ясни критерии за т.н. успех в живота. Същевременно все повече се страхуваме за себе си, за бъдещето си и за това на децата си, като гледаме ширещата се бездуховност. Питаме  се кой ли е пътят за преодоляване на тази криза. Единият от тях е завръщането към духовното, към красотата на помислите и на човешките взаимоотношения. А има ли по-добър учител за това от книгите? "Четящият човек е красив", казва един от големите български съвременни писатели Георги Господинов. В този контекст хуманитарното знание придобива особен смисъл и значимост. То изгражда мислещи, чувстващи и добри хора.

2.  Профилиращи предмети:

- Български език и литература;

- История и цивилизация;

- География и икономика.

3. Срок на обучение: 5 години

- I гимназиален етап: VIII—X клас

- II гимназиален етап: XI—XII клас

4. Прием чрез конкурсни изпити по БЕЛ и математика (НВО)

5. Балообразуващи оценки:

- Удвоена оценка от НВО по БЕЛ и математика

- Оценката по български език и литература и по история и цивилизация от Свидетелството за завършено основно образование

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“

1. Пламтящият огън на природните науки – биология, химия и физика, е пренесен от древността до наши дни, за да създаде огромното съзвездие на знанието! То ни дава прозрение и дързост, мъдрост и път! А няма път без голяма цел! Тези забележителни науки винаги са служили само на живота и на напредъка на човечеството! Те ще ви отведат до най-хуманните професии, които съществуват откакто свят светува! Професии, изискващи всеотдайност, любов и отговорност именно към живота! Защото хората идват на земята с много мечти и с една вечна жажда – да живеят по-добре от вчера. Ако имате такива мечти и търсите такава любов, вашето място е при нас!!!

2.  Профилиращи предмети:

- Биология и ЗО;

- Химия и ООС;

- Физика и астрономия.

3. Срок на обучение: 5 години

- I гимназиален етап: VIII—X клас

- II гимназиален етап: XI—XII клас

4. Прием чрез конкурсни изпити по БЕЛ и математика (НВО)

5. Балообразуващи оценки:

- Удвоена оценка от НВО по БЕЛ и математика

- Оценката по биология и ЗО и по химия и ООС от Свидетелството за завършено основно образование

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – VIII КЛАС

Профил „ХУМАНИТАРEН“ – Български език и литература

1. Обучението в профил „Хуманитарен” цели придобиване на задълбочени и трайни знания по български език и литература, история и география. Профилираната подготовка гарантира отлично представяне на учениците на държавните зрелостни изпити. Приоритет на профил „Хуманитарен” е възпитание на любов към книгата и словото. Хуманитарното образование изгражда личности с богата обща култура и трайни умения за успешна комуникация. Да разбираме посланията на думите, да владеем силата на словото, да опознаем мъдрите уроци на историята – това са основните цели на хуманитарното познание. Висококвалифицираният състав от преподаватели осигурява фундаментални знания по хуманитарните дисциплини, мотивира, поощрява и стимулира творческите изяви на учениците. Обучаващите се в профила имат възможност да участват в олимпиади, научни конференции, творчески конкурси на училищно, регионално и национално ниво. Възможностите за кандидатстване и реализация, които дава профил „Хуманитарен” - БЕЛ, са многобройни. Възпитаници на профила могат да кандидатстват за престижни специалности като: ПРАВО, ЖУРНАЛИСТИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ИКОНОМИКА, МЕНИДЖМЪНД, МАКРОИКОНОМИКА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, ВОЕННО ДЕЛО, ТУРИЗЪМ, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, ЛОГОПЕДИЯ, ЕТНОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, БАЛКАНИСТИКА, КАКТО И В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ КАТО НСА И УНСС.

2.  Профилиращи предмети:

- Български език и литература;

- История и цивилизация;

- География и икономика.

3. Срок на обучение – 4 години

4. Прием по документи

5. Балообразуващи оценки от свидетелството за основно образование:

-  Утроената оценка по БЕЛ

- Оценката по история и цивилизация

- Оценката по география и икономика

 

Профил „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“ – Биология

В профила се обучават ученици, които проявяват специален интерес към учебните предмети биология, химия и математика. Това, което отличава биологията от всички останали дисциплини, е че тя е науката за живота! И какво по-интересно от това—да се опиташ да разбереш живота!  В часовете по биология се изучават задълбочено генетика, молекулярна биология, екология, цитология, произход и еволюция на човека и др. Обучението по химия ще ви позволи да влезете в света на химичните изобретения и открития. А хармонията на природата най-добре се разкрива от най-точната наука—математиката. В часовете по профилирана подготовка ние работим активно и по теми и проекти, свързани с повишаване на здравното образование и култура, както и с опазване на околната среда. За създаване на практически умения и навици, провеждаме занятия в лабораториите на МБАЛ гр.Чирпан, Медицински център ,,д-р Николай Тошев”, базата на Института по памука и твърдата пшеница, фабриката за парфюмерия и козметика „Евтерпа”, както и екскурзии до Природонаучни музеи, Ботаническата градина в гр.София, Палеонтологичния музей в Асеновград и др. Обучението е съобразено с Държавните образователни изисквания и резултатите от него са отлично представяне на ДЗИ по биология и класиране за областните кръгове на олимпиадите по биология и химия. Подготовката в профила ще ви позволи да се подготвите и да кандидатствате за едни от най-престижните и най-достойните професии, каквито са: МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ, ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН , ЕКОЛОГИЯ, РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ И ДР.

2. Профилиращи предмети:

- Биология и ЗО;

- Химия и ООС;

- Математика.

3. Срок на обучение – 4 години

4. Прием по документи

5. Балообразуващи оценки от свидетелството за основно образование:

- Утроената оценка по биология и ЗО

- Оценката по химия и ООС

- Оценката по математика

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – VII КЛАС

І класиране:   16—22.06.2017 г.

ІІ класиране:    28—30.06.2017 г.

ІІІ класиране:  11—13.07.2017 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – VIII КЛАС

І класиране:   03—07.07.2017 г.

ІІ класиране:   11—14.07.2017 г.

ІІІ класиране:  19—21.07.2017 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление по образец;

2. Акт за раждане;

3. Служебна бележка с оценките от приемните изпити

/за кандидатите от друга област след VІІ клас/;

4. Свидетелство за завършено основно образование - ксерокопие

priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017priem2017

Last Updated on Wednesday, 24 May 2017 00:38
 

Търсене в сайта

Подобни статииАрхив

Най-четеното

Посетители

tumblr site counter
Посещения/Статистики

Първолачета

IPv6 Certification Badge for chvdr

Секции


Powered by SOU P.K. Iavorov - Chirpan. All Rights reserved. 2011-2013 Copyright, (c). http://support.chirpan.info. Designed by: Joomla themes prado Valid XHTML and CSS.