Начало ::--> Извънкласни форми ::--> АРХИВ ::--> Вокална група „Тийнейджъри”


РЕКЛАМА

Banner
ЕДИН ИНТЕРЕСЕН ЧАС ПО "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" PDF Print E-mail
Таня П. Манева   
Sunday, 10 April 2016 08:33
ЗНАЕМ И МОЖЕМ
ЗНАЕМ И МОЖЕМ
ЗНАЕМ И МОЖЕМ
ЗНАЕМ И МОЖЕМ
ЗНАЕМ И МОЖЕМ
ЗНАЕМ И МОЖЕМ
ЗНАЕМ И МОЖЕМ
ЗНАЕМ И МОЖЕМУченици от 5Б клас с г-жа Гергана Добрева и директора на училището
bwd 1/7 start stop 
fwd

На 25.02.2016 година учениците от 5Б клас при СОУ„Пейо Крачолов Яворов“ Чирпан приветстваха с „добре дошли“ своите гости: г-н Трифон Йорданов, директор на училището; г-жа Екатерина Петрова, помощник - директор по УД, и г-н Венелин Йотов, старши експерт по „Природни науки и екология“ - РИО Стара Загора, в часа си по „Човекът и природата“ с преподавател старши учител по физика Гергана Добрева. Тематичната проверка е във връзка с годишен план за дейността на РИО, Стара Загора за учебната 2015/2016 година, а именно „Постигане на природонаучна грамотност и изпълнение на ДОИ за учебното съдържание и за оценяване по учебните предмети от КОО ПНЕ чрез използване на МТБ и експерименталната работа в часовете по ЗП“.

Темата на учебния час бе „Чисти вещества и смеси“ – лабораторно упражнение. В урока се наблюдава изцяло групова работа, като се демонстрираха познавателни задачи, близки до реалния живот.  За доброто настроение и приятна работа по време на упражнението Катя, Мария и Виктор изтеглиха работните групи „Любознайко“, „Любопитко“ и „Многознайко“, раздадоха на класа работни листове. Учениците влязоха в ролята на малки изследователи  и така разшириха обема от знания и умения за вещества и смеси. Петокласниците решаваха ребуси, изказваха мнения, формулираха изводи, които обобщиха и записаха в таблица на дъската, изпълняваха  практико-приложни задачи, забавляваха се при получаване и разделяне на еднородни и нееднородни смеси. Децата бяха наблюдателни, съобразителни и точни, показаха задълбочени знания по „Човекът и природата“, като работиха самостоятелно и в група.

По предложение на ученичката Катерина Тонева гостите бяха провокирани да се включат в упражнението. Г-н Йотов, старши експерт в РИО Стара Загора, предизвика класа с провокативни демонстрации и въпроси. Ученикът Страхил Чернев успешно, точно и задълбочено отговори на отправеното предизвикателство от г-н Йотов. Активно участие взеха Катя, Камен, Михаела, Рая, Виктор, Мария, Десислава, Никола. Учениците показаха на гостите, че могат да прилагат успешно усвоените знания и да извършват опити с вещества! Подробно и аргументирано обясняваха единството, взаимната връзка и многообразието на веществата, като се опираха на свойствата и превръщанията им. Подготвените задачи дадоха възможност на учениците чрез анализ и синтез на знанията и уменията да формулират изводи, като използват научни термини и понятия. Чрез самостоятелна индивидуална и групова работа се развиха познавателни и практически умения на учениците за веществата. На края учениците обобщиха и изведоха на по-високо равнище знанията и уменията си от раздела "Вещества и техните свойства".

Лабораторното упражнение доразви интелектуалните им способности и работа в група, усъвършенства уменията им за комуникация. Наблюдаваше се взаимопомощ между учениците. Те бяха удовлетворени от своя труд  и работеха с ентусиазъм.

В края на урока г-жа Добрева изказа задоволството си от знанията и уменията на своите ученици, получени и затвърдени чрез лабораторното упражнение, споделяйки, че работи с ученици, имащи големи възможности и мечти. Г-жа Добрева благодари на учениците за старанието, ентусиазма, активната работа при извършване на опити, направените изводи и обобщаване на резултатите. Работните групи получиха грамоти. Индивидуална грамота получи Страхил Чернев.

Господин Йотов поздрави г-жа Добрева и нейните ученици за ползотворната работа в часа, даде висока оценка за чудесния урок и им пожела бъдещи успехи. Господин Трифон Йорданов също поздрави петокласниците за  положения труд в урока и пожела творческият дух да ги съпътства през цялата учебна година.

znaemmojem2016znaemmojem2016znaemmojem2016znaemmojem2016znaemmojem2016znaemmojem2016znaemmojem2016

Last Updated on Sunday, 10 April 2016 08:40
 

Търсене в сайта

Подобни статииАрхив

Най-четеното

Посетители

tumblr site counter
Посещения/Статистики

Първолачета

IPv6 Certification Badge for chvdr

Секции


Powered by SOU P.K. Iavorov - Chirpan. All Rights reserved. 2011-2013 Copyright, (c). http://support.chirpan.info. Designed by: Joomla themes prado Valid XHTML and CSS.