Начало ::--> Проекти ::--> Стратегия 2016г.


РЕКЛАМА

Banner
ОБЩИ УСЛОВИЯ PDF Print E-mail
Site Administrator   
Sunday, 12 January 2014 22:37

СОУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Чирпан

Фотоконкурс "Онуй, което нося в душата си"

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. Тема:

"Онуй, което нося в душата си"

 

2. Начин на предаване на творбите:

на CD/DVD - носител в канцеларията на училището. Дискът да съдържа снимката и текстов файл с имената на участника и заглавието на творбата.

 

3. Период за предаване на снимките:

13. Януари 2014г. - 10. Февруари 2014г. (включително).

Подробно сроковете са описани в преходните и заключителни разпоредби в края на общите условия, т. 14.1.

 

4. Жури (състав)*:

Съставът на журито ще бъде известен след излъчване на победителите в конкурса.

 

5. Категории:

Снимките на участниците ще бъдат оценявани в две възрастови групи:

5.1. Първа група: 5. - 8. клас;

5.2. Втора група: 9. - 12 клас.

 

6. Критерии за оценка:

6.1. креативност или художествено изпълнение

6.2. оригиналност и задълбоченост в интерпретацията на темата на фотоконкурса

6.3. техническо изпълнение. Относно техническото ниво на изпълнение журито ще има изисквания, съобразени с категорията на участниците.

Ще се съблюдава и оценява изпълнението да не съдържа в себе си елементи, нарушаващи общоприетите разбирания за хубава снимка. Най-основните неща тук са:

6.3.1. снимката да има фокус;

6.3.2. кадриране;

6.3.3. композиция;

6.3.4. правилна експозиция;

6.3.5. да няма "елементи в сянка";

6.3.6. да няма очевидно загрозяващи компоненти;

6.3.7. Не се допуска компютърна обработка на снимката, включваща операции, различни от:

[1]. crop, [2]. levels, [3]. color balance, [4]. sharpen и [5]. unsharp mask.

 

7. Оценяване и награди:

7.1. Всеки понеделник след началото на конкурса на страницата на конкурса ще бъдат отличавани до 3 снимки във всяка от категориите.

Същите ще бъдат награждавани и автоматично ще бъдат финалисти за конкурса.

7.2. След изтичане на крайния срок (т.3 и т.14.1.2) за участие журито определя всички финалисти. Отличените снимки ще бъдат публикувани в галерията.

7.3. В тридневен срок след това журито ще се произнесе за финалните призове (вж. 14.1.2 и 14.1.4). Същите ще бъдат публикувани на страниците на училището.

7.4. Наградите ще бъдат връчени на тържеството по случай патронния празник на училището на 14. Февруари 2014г.

 

8. Ограничения за участията на един ученик:

8.1. До 3  изображения на участник.

8.2. Всяка от работите на участника може и има право да бъде наградена, независимо от останалите.

8.3. Изключение правят следните случаи:

8.3.1. Ако снимките са тясно свързани в смислова поредица, то те ще бъдат третирани като една и ще получат една обща награда.

8.3.2. Ако журито предцени, че творбите са неразличимо подобни, но подлежат на награда, то същите ще бъдат третирани по гореописания (вж. 8.3.1) начин като поредица и ще бъдат наградени с една (обща) награда.

9. Участие:

9.1. Трябва да притежавате всички законови права на представените снимки

9.2. Снимката не трябва да е била награждавана на фотоконкурси преди настоящия и не трябва да участва в други фотоконкурси по времето, през което се провежда настоящият фотоконурс (по смисъла на 14.1).

10. Формат:

10.1. Color, B & W, RAW и средни формати се приемат

10.2. Предпочитан формат на снимката е JPEG (с оглед на неговата популярност и на това, че снимката трябва да може да бъде публикувана)

11. Размер на снимката:

Брой пиксели (по хоризонталната и по вертикалната страна на снимката) минимум 1024x768, няма ограничение дали да е portrait или landscape ориентирана.

 

12. Период, през който е направена снимката:

да бъде заснета в рамките на последните 2 години

 

13. Законови рамки и авторски права:

13.1. Авторът ще запази правата върху всички свои снимки.

13.2. Предавайки снимка (до три) за участие, Вие се съгласявате с всички условия на конкурса.

13.3. Съгласява се изрично, че снимката може да бъде публикувана:

13.3. (1). нейно разпечатано копие в изложба на творби на ученици на училището;

13.3. (2). в Интернет - страниците на училището;

13.3. (3). може да бъде цитирано името му и (неквалифицирана) информация за самия него.

13.4. В случай, че е нарушено правило от законодателството на РБ, отговорността се носи изцяло от предалия творбата.

13.5. Организацията на конкурса нито неговите организатори, жури и изобщо свързаните с организацията и други участващи лица не носят отговорност за нарушения на авторските права, както и каквито и да било други закононарушения или нарушения на етични, правни и каквито и да било норми.

 

14. Преходни и заключителни:

14.1. Срокове и продължителност на конкурса

14.1.1. Начален срок за предаване на творби за конкурса: 13. Януари 2014г.

14.1.2. Краен срок за предаване на снимки: 10. Февруари 2014г.

14.1.3. Предаването на снимките се извършва на диск, на който освен самата снимка трябва да се съдържа и името на участника, както и заглавие на творбата.

Предаването се извършва в канцеларията на училището в работно време.

14.1.4. За край на конкурса се счита краят на тридневният срок след крайния срок за предаване (вж. 14.1.3.), когато журито е приключило с разглеждане на произведенията и се е произнесло за отличените снимки.

14.2. Организацията на конкурса си запазва правото да извършва промени в правилата на конкурса, за които всички участници ще бъдат известявани своевременно.

 

 

 

Last Updated on Sunday, 12 January 2014 22:47
 

Търсене в сайта

Подобни статииАрхив

Най-четеното

Посетители

tumblr site counter
Посещения/Статистики

Първолачета

IPv6 Certification Badge for chvdr

Секции


Powered by SOU P.K. Iavorov - Chirpan. All Rights reserved. 2011-2013 Copyright, (c). http://support.chirpan.info. Designed by: Joomla themes prado Valid XHTML and CSS.